Foreningen til nedlæggelse af Tange sø
  
 
 
 
  >> Velkommen til de som har et ønske om at opleve mere oprindelig natur i Danmark til glæde
        for os alle og ikke mindst vore børn og børnebørn.
 
        Vi står nu med muligheden for at genskabe et helt fantastisk naturområde, der hvor
        Tange sø i dag ligger - et helt enestående landskab der - før 1921 - var det eneste af
        sin art i Danmark. Vi ønsker Gudenåen ført tilbage til sin oprindelige naturtilstand,
        fra før Tangeværket og den kunstige Tange sø opstod. Kun på den måde kan vi sikre,
        at vi skaber en bæredygtig løsning. 
 
                      
 
 
  >> Vi håber, du har lyst til at være med til at få genskabt et unikt naturområde i Danmark,
        og be'r dig bladre igennem siderne for at få et overblik over de utrolige muligheder der
        foreligger, såfremt Tange sø blev fjernet. Vi håber, det kan åbne øjnene for de
        politiske kræfter, der i øjeblikket er i gang med at ødelægge de muligheder, som kunne
        betyde markante naturmæssige, miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige
        gevinster på både kommunalt, regionalt og nationalt plan.
 
Gudenåen - efter nedlæggelsen af Tange sø Del 1 (Pdf)
Gudenåen - efter nedlæggelsen af Tange sø Del 2 (Pdf)
Bliv medlem af foreningen her  
Underskriv erklæringen nedenfor, hvis du vil støtte sagen !
 

 
Foreningen til nedlæggelse af Tange sø, Frisholtvej 76 A, 8850 Bjerringbro, CVR 34650608