1. GUDENÅEN - EFTER TANGE SØ, I             1. VANDRAMMEDIREKTIVET                        1. INDLÆG MIDTJYLLANDS AVIS                      
                                                                            Foreningen til nedlæggelse...                         2. HABITATSDIREKTIVET                              2. INDLÆG VIBORG STIFTS...                      
                                                                        2. GUDENÅEN - EFTER TANGE SØ, II            3. BIODIVERSITETSKONVENTIONEN          3. INDLÆG STIFTEN                      
                                                                            Foreningen til nedlæggelse...                         4. FN's VERDENSMÅL                                   4. INDLÆG ALTINGET                      
                                                                        3. GUDENÅENS PASSAGE...(2002)                 5. MILJØMÅLSLOVEN                                    5. TV-INDSLAG                      
                                                                            Cowi, 2002                                                     6. NATURA2000                                              6. FOLKETINGETS MILJØUDVALG I                      
                                                                        4. GUDENÅENS PASSAGE...(2007)                 7. NITRATDIREKTIVET                                  7. FOLKETINGETS MILJØUDVALG II                      
                                                                            Cowi/DN 2007                                                8. MILJØBESKYTTELSESLOVEN                  8. GUDENÅENS KULTURHISTORIE                      
                                                                        5. LØSNING VED TANGEVÆRKET                                                                                              Erik Hofmeister                      
                                                                            Rambøll, 2017                                                                                                                         9. GUDENÅEN...                      
                                                                        6. ØKONOMISKE KONSEKVENSER..                                                                                          Steen Ulnits                      
                                                                            Foreningen til nedlæggelse...                      
                                       
                                       
                                       
 
        FORENINGEN TIL NEDLÆGGELSE AF TANGE SØ